Židovské stopy

Společenské, informačně-vzdělávací středisko v Žatci o dějinách židovského národa, jeho náboženství a kultury  

Projekt Spolku rodáků a přátel města Žatce z. s.

Židovské stopy –  ve spolupráci s Nadačním spolkem Saaz / Žatec e. V. , Židovskou obcí Teplice v Čechách,  Spolkem přátel žatecké synagogy, z. s. a Města Žatce 

 

Žatecký židovský hřbitov

Dějiny Židů na Žatecku 

Život je den mezi dvěma nocemi. (…) Smrt je noc mezi dvěma dnydnem života na zemi a dnem věčného životabudoucím světě

Cestou překrásnou alejí k židovskému hřbitovu v Žatci se přichází k židovské zahradě (projektanka ing. Gabriela Becková-Drncová)

 

 

 

 

 

 

 

„Život není lehký, ale není složitý. Všechno má svůj smysl a souvislosti. Smrti se bát netřeba. Je přirozenou součástí života, stejně jako dospívání, první lásky a nakonec i zkušené zrání. Umírání, to už je horší oříšek. „ Jaroslav Achab Heider

 

Márnice na žateckém hřbitově

     

Zde by byla instalována stálá expozice o pohřbívání v židovské kultuře. (po získání finančních prostředků též rekonstrukce původního vybavení)

Judaismus neboli židovství je monoteistické náboženství, které má množství specifických tradic a zvyků. Židé se řídí Starým zákonem Bible, jehož součástí je jejich posvátná kniha Tóra, a dalšími texty. Judaismus věří v jednoho boha, je to monoteistické náboženství.

 

 

 

 

V budově bývalého správce židovského hřbitova bude instalována stručná  a stálá expozice o vzniku židovského náboženství a dějin izraelského národa. Tato bude sloužit převážně pro školní exkurze. – home

Židovská obec s městem Žatec oslovují mladou generaci